A Kaposvári Törvényszék sajtóközleményei

A Magyar Nemzet Hadházy: Félmilliárd forint folyt el az „igazság templomában” cikkének a Kaposvári Törvényszéket érintő része félrevezető.

Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő közérdekű adat kiadása iránti kérelmet terjesztett elő. Ebben kérte kiadni, hogy a Kaposvári Törvényszék 2013. évi szervezetfejlesztési projektjének ügyfélchartáját kik és milyen díjazás mellett készítették, és kérte ezen dokumentumok megküldését.

A közérdekű adatigénylésre tájékoztattuk, hogy az ügyfélchartát a törvényszék bírái, bírósági titkárai készítették el. Ennek költségvonzata nem volt, ezért külön juttatásban senki sem részesült. Tájékoztattuk arról, hogy a charta a nyilvános honlapunkon, mely linken érhető el.

A fentiek azonban nem azt jelentik, hogy csupán ez a charta lett volna az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0049. szervezetfejlesztési projekt kaposvári eredménye, az adatkiadás iránti kérelem viszont kizárólag erre irányult.

A szervezetfejlesztési projektben a Kaposvári Törvényszék jelentős eredményeket ért el. A szervezetfejlesztés három területen célzott meg lényegi változtatást:

  1. Titkárképzési rendszer kiépítése
  2. Az informatikai osztály átláthatóságának, hatékonyságának fokozása
  3. A törvényszéki végrehajtási eljárás költséghatékonyabbá, gyorsabbá tétele

1.

A titkárképzési rendszer kiépítése körében a tudásmegosztás internetes, és más lehetőségeit bővítettük. Elkészült két e-learning tananyag, egy végrehajtási és egy szabálysértési útmutató. Ezek gyakorlati példákkal alátámasztva e két jogterület valamennyi részére kiterjedően gyakorlati segítséget nyújtanak a bírósági titkárok mindennapi munkájában. A két tananyag rendszeresítésre került a törvényszékünkön, azokat azóta is használjuk.

Létrehoztunk egy Novell Vibe felületet szabálysértési és végrehajtási ügyszakokban tudásmegosztó fórumként, ahol a titkárok az e jogterületeken felmerülő jogértelmezési és gyakorlati problémáikat vitathatják meg. A felületen a témában nagy gyakorlattal rendelkező bírák irányításával folyhat a levelezés.

 Bevezettük a bírósági titkárok részére a  rendszeres perszimulációs gyakorlatokat, külön a büntető és szabálysértési,  és külön a polgári jog területén. A képzésnek ezen gyakorlati módja azóta is folyamatos.

2.

Az informatikai osztály működését érintően megvalósult a feladat és létszámarány egyeztetése. Olyan nyilvántartásokat és feladatmegosztási, helyettesítési rendszereket vezettünk be, amelyek átláthatóvá tették az osztály működését. Létrehoztunk egy informatikai Helpdesk rendszert, amely egy intranetes alapokon működő, a projektben kifejlesztett szoftver alkalmazásával a hibaelhárítási idők jelentős mértékű csökkenését eredményezte. Az informatikai hibák gyors elhárítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságát fokozza.

3.

A törvényszéki végrehajtási területen egy szakmai, egy pénzügyi és egy ügyviteli vizsgálat kimutatta, hogy a használt szoftverek elavultak, az ügyintézés lassú. A projekt során vásároltunk egy törvényszéki végrehajtói ügykönyvi programot, amelyet azóta is saját költségből működtetünk. A modernebb szoftverek mellett technikai eszközöket, címke és boríték nyomtatókat szereztünk be, ezzel, valamint a Kormányablak e-adatbázisához való csatlakozással az egyes eljárási cselekmények, lényegében a végrehajtási eljárás gyorsabbá, költséghatékonyabbá vált.

Ezen túl az ügyfélelégedettség-mérés eredménye alapján az egyes épületekben a tájékoztató táblákat aktualizáltuk, hogy az ügyfelek könnyebben tájékozódjanak az épületekben, hatékonyabb legyen az ügyfélfogadás. Az ügyfélfogadási időt az egyes szervezeti egységekben egységesítettük, és névtáblák teszik könnyebbé az ügyfelek és alkalmazottak közötti kommunikációt.

A projekt megvalósítása és kivitelezése során valóban készült egy egyszerű ügyfélcharta is,  mely később továbbfejleszthető, de ez egyáltalán nem tartozott a projekt  fő eredményei közé. Részletesebb információk megtalálhatók honlapunkon (http://kaposvaritorvenyszek.birosag.hu/20140612/projektek ) .

 

Dr. Hajnal Éva

a Kaposvári Törvényszék elnöke