Projektek

Projekt neve:

A szervezetfejlesztés a Kaposvári Törvényszéken az ítélkező munka támogatása érdekében ÁROP-1.2.18/A–2013–2013–0049.

Támogató
szervezet:
Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága
Támogatás forrása: Az Európai Unió, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatása
Közreműködő szervezet: MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Váci út 83.
Kedvezményezett:

Kaposvári Törvényszék

Cím: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

 

Támogatásra érdemesnek ítélte a Kaposvári Törvényszék Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott ÁROP-1.2.18/A-2013-2013.0049 regisztrációs számú „Szervezetfejlesztés a Kaposvári Törvényszéken az ítélkezési munka támogatásának érdekében,” című pályázatát a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságának vezetője. A projekt teljes költségvetése 27 millió Ft, mely 100 %-ban támogatásból kerül finanszírozásra, megvalósítása 2014. január 2-től 2014. április 30-ig tart.

A projekt megvalósításával elérendő főcél leírása: A Kaposvári Törvényszék számára az OBH stratégiai céljához kapcsolódóan a jelen szervezetfejlesztési pályázati program keretében a szervezet átvilágítása és a munkafolyamatok optimalizálása folytán a magas szakmai színvonalú, hatékony és átlátható ítélkezés megvalósítása.
A projekt megvalósításával elérendő célrendszer leírása:

A szervezetfejlesztés a Kaposvári Törvényszéken a titkárképzés, a törvényszéki végrehajtás, és az informatikai osztály területén valósul meg.

A törvényszék a pályázatában a következő tevékenységek, és indikátorok megvalósítását vállalta a projekt keretében:

Tevékenységek:

A teljesítménymenedzsment során a szervezeti célok meghatározása és a szervezeti teljesítményindikátorok pályázó szervezetre testreszabott kidolgozását

Folyamat optimalizációs tevékenység körében három működési folyamat felmérését és egyszerűsítését
Tudásmegosztás menedzsment körében öt szervezeti tudásmegosztó fórum kidolgozását és alkalmazását
Minőségirányítás körében a CAF önértékelési jelentés és intézkedési terv kidolgozását, valamint egy ügyfélelégedettség mérési módszer kidolgozását és legalább egyszeri alkalmazását, ügyfélkarta elkészítését
Változáskezelés menedzsment körében kettő változásmenedzsment műhelymunka megtartását

Az indikátorok körében:

Célfát bemutató dokumentum elkészítését
Három működési folyamat felülvizsgálását
Hét szervezeti teljesítményindikátor kidolgozását
Öt szervezeti tudásmegosztó fórum kidolgozását
Kettő változásmenedzsment műhelymunka megtartását

A fentieken túl  a törvényszék vállalta a projektszinten értelmezendő, annak megvalósításával kapcsolatos jogszabályi keretek összefoglalását  és rövid értelmezését, a szervezet  szintjén értelmezendő, szervezeti felelősségi rendszer közérthető formában történő közzétételét, a fenti két dokumentum honlapon történő ingyenes hozzáférhetőségének biztosítását.

Vállalta, hogy a tudásmegosztást három szinten valósítja meg, összegző beszámoló készítésével, vezetők tájékoztatásával és további alkalmazások kifejlesztésére irányuló műhelymunka megtartásával.