Adatvédelem

Az OBH adatvédelmi tisztviselője :

Dr. Lakatos Dániel

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 24. 

Telefonszám: +361-352-4207

E-mail: gdpr@obh.birosag.hu

 

 

A Kaposvári Törvényszék adatvédelmi tisztviselője:

Dr. Böröcz Ibolya Klára törvényszéki tanácselnök

Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 116.

Telefonszám: +36-82/528-228.

E-mail: GDPRKaposvar@birosag.hu

 

A nem igazságszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatók:

2. sz. Adatkezelési tájékoztató a Kaposvári Törvényszékkel bírói szolgálati jogviszony létesítése érdekében pályázatot benyújtó személy személyes adatainak kezeléséhez

3. sz. Adatkezelési tájékoztató a Kaposvári Törvényszékkel igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony létesítése érdekében pályázatot vagy jelentkezést benyújtó személy személyes adatainak kezeléséhez

4. sz. Adatkezelési tájékoztató a Kaposvári Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbírósághoz megválasztott ülnökök vagy korábban ilyen jogviszonyban állt természetes személyek személyes adatainak kezeléshez

5. sz. Adatkezelési tájékoztató a Kaposvári Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbírósághoz szakmai gyakorlatra jelentkezők személyes adatainak kezeléshez

6. sz. Adatkezelési tájékoztató a Kaposvári Törvényszékkel annak működése során kötött szerződésekhez kapcsolódó adatkezelésekhez

7. sz. Adatkezelési tájékoztató a Kaposvár Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz benyújtott, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó kérelem intézésére irányuló eljárás során végzett adatkezeléshez

8. sz. Adatkezelési tájékoztató a Kaposvári Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések kapcsán végzett adatkezeléshez

9. sz. Adatkezelési tájékoztató a Kaposvári Törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon az érintetti jogok gyakorlásával összefüggésben végzett adatkezeléshez

Az igazságszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatók:

10. sz. Adatkezelési tájékoztató a Kaposvári Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróság előtti civilisztikai ügyszakba tartozó ügyekben történő adatkezeléshez

11. sz. Adatkezelési tájékoztató a Kaposvári Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróság előtti büntetőügyszakba tartozó ügyek során történő adatkezeléshez

 

Elektronikus megfigyelőrendszerhez kapcsolódó adatkezelés:

A Kaposvári Törvényszék elnökének 2023. évi 12. számú szabályzata a Kaposvári Törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon üzemeltetett elektronikus megfigyelőrendszerről és az ehhez kapcsolódó adatkezelésről