LÉTESÍTŐ OKIRATOK MÓDOSÍTÁSA AZ ÚJ PTK. SZERINT

A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké) 13.§ (2) bekezdése kötelezővé teszi a törzstőke felemelését legalább 3 millió Ft-ra azon korlátolt felelősségű társaságok számára, amelyek a törzstőkéje nem éri el ezt az értéket. A taggyűlés a törzstőke felemelése helyett dönthet a társaság átalakulásáról is vagy megszüntetéséről is.
  
Azokat a változásbejegyzési kérelmeket, amelyek kizárólag az új, Ptk-nak megfelelő  törzstőkeemelés bejegyeztetésére irányulnak illeték és közzétételi díj befizetése nélkül, azaz ingyenesen lehet benyújtani a cégbíróságra – természetesen jogi képviselő közreműködésével, elektronikus úton.
 
A cégformára előírt kötelező módosítás végső törvényi határideje 2017. március 15., tehát legkésőbb 2017. április 14-ig kell a változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni az illetékes cégbíróságon.
 
Ha a társaság átalakulásról dönt, a kérelmet 2017. május 14-ig kell előterjeszteni.

Kérjük, hogy az érintett korlátolt felelősségű társaság minél előbb forduljanak jogi képviselőhöz (ügyvéd, jogtanácsos, közjegyző), hozzák meg a szükséges döntést és nyújtsák be változás-bejegyzési kérelmüket, ne várjanak az utolsó pillanatig.

Azok ellen a korlátolt felelősségű társaságok ellen, amelyek nem teljesítik a törvényi előírást, a cégbíróságok törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeznek.
 
 
Budapest, 2017. február