KOLLÉGIUMVEZETŐI KINEVEZÉSEK A KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉKEN

Sikeres pályázata alapján folytatja kollégiumvezetői munkáját Andorné dr. Ajkay Beáta a Kaposvári Törvényszék büntető kollégiuma, és Győriné dr. Vajda Andrea a polgári-gazdasági-közigazgatási-munkaügyi kollégiuma élén. 

Andorné dr. Ajkay Beáta 1987-ben a Budapesti XX. és XXI. Kerületi Bíróság büntető ügyszakában kezdte meg bírói munkáját. 1994-től a Kaposvári Városi Bíróságon, majd 2002-től a Somogy Megyei Bíróságon ítélkezett. 2012-től tanácselnöki kinevezést kapott. Ugyanebben az évben vette át a törvényszék büntető kollégiumának vezetését. Átszervezte a törvényszék büntető- és katonai irodájának működését. Irányításával a másodfokú ítélkezés még akkor is magas színvonalon folyt, amikor csak folyamatos kirendelésekkel lehetett azt megoldani, hogy két teljes tanács ítélkezzen másodfokon, miközben az ország egyik legleterheltebb tanácsa volt hosszú időn keresztül. Sikerrel oldotta meg a nyomozási bírók kizártsága nyomán felmerülő kihívásokat. Aktív és határozott szakmai vezetésével az új anyagi és eljárási kódexek hatályba lépését követően is zökkenőmentesen folyt a büntető ítélkezés. A fogalmazóképzésben oktatóként, regionális képzésekben előadóként vesz részt, a Fogalmazói Versenyvizsga Bizottság tagja. 

MÁSODIK HAT ÉVES CIKLUSÁT KEZDI ANDORNÉ DR. AJKAY BEÁTA, A KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK VEZETŐJE (Forrás: kpintra.justice.hu)

Andorné dr. Ajkay Beáta az ELTE hallgatója volt, 1985-ben vette át jogi diplomáját. Fogalmazóként Budapesten kezdett, bírói kinevezését 1987-ben kapta meg büntető ügyszakban, a XX. – XXI. kerületi bíróságon. 1994-ben került át a Kaposvári Városi bíróságra, 2002-től a Somogy Megyei Bíróság bírája. 2012-ben előbb tanácselnökké, majd a Kaposvári Törvényszék büntető kollégiumvezetőjévé nevezték ki.  

Mit jelent az, hogy immár második ciklusát kezdi büntető kollégiumvezetőként?

Az elmúlt hat évvel kollégiumunk egy igen sikeres időszakot zárhat. Nagyon jók a mutatóink, a Kaposvári Törvényszék mindig az élen volt a Fenntartható Fejlődés Programokban. Az FFP 2-ben ki is emelték a járásbíróságainkat, mert jelentős mértékben nőtt a helybenhagyási arány, de a törvényszék is szép eredményt ért el az első és másodfokon befejezett ügyek arányával. 

Büntető bíráink egyéb programokból is jelentős mértékben vették ki a részüket, országos munkacsoportok tagjai, képzőként vannak jelen a képzésekben. Szeretném, ha ez így folytatódna a jövőben is, ehhez szeretnék minden téren segítséget nyújtani kollégiumvezetőként a kollégáimnak.

Milyen eszközökkel tervezi elősegíteni azt, hogy ezek a jó mutatók továbbra is megmaradjanak?

A kollégáim szakmai felkészültsége és lelkiismeretes munkája az alapja mindennek. A kollégium arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy rendszeresen konzultáljunk, képzéseket szervezzünk. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a társszervekkel, az ítélőtáblával, a többi törvényszékkel, akár a régión kívül is. Ez mind lehetővé teszi azt, hogy tartani tudjuk ezeket a jó eredményeket.

Az új Büntetőeljárási Törvény bevezetése az előző ciklusában már feladatokat hozott, maradt-e teendő e téren a következő időszakra is?

Én úgy ítélem meg, hogy eddig viszonylag zökkenőmentesen alkalmazzuk. Nálunk általában kibővített kollégiumi ülések vannak, működik Be. munkacsoport, folyamatosan megbeszéljük a bírákkal a tapasztalatokat, ez így lesz ezután is. Ha szükséges, továbbítom az észrevételeket az ítélőtáblának, vagy a Kúriának, és a jövőben is kezdeményezünk jogszabály módosítást, ha szükséges. 

Mennyire jelent feladatot kollégiumvezetőként a digitalizáció?

Arra törekszem, hogy a digitális világba való átmenetet minél zökkenőmentesebben és minél hatékonyabban meg tudjuk oldani. Mindenki megkapta már a mobil informatikai eszközöket annak érdekében, hogy otthon is tudjon dolgozni. Az új programokat is alaposan meg kell ismernie mindenkinek, gondolok a távmeghallgatásra, vagy az irodai szoftvercsomagokra, ezért képzésekre és tudásmegosztásra van szükség. Véleményem szerint a jövő a digitalizációról szól, amely jelentősen meg fogja könnyíteni a munkát a bírák és az igazságügyi alkalmazottak számára egyaránt. 

 

Győriné dr. Vajda Andrea 1990-ben nyert bírói kinevezést a Kaposvári Városi Bíróságra. 2005-től törvényszéki bíró. 2009 és 2013 között európai jogi szaktanácsadó. 2011-től megbízással a gazdasági ügyszak csoportvezetője, 2012. december 15-től a Kaposvári Törvényszék polgári kollégiumvezetője. Szakmai vezetése alatt került átalakításra a törvényszék első- és másodfokú ítélkezése, megvalósult a civilisztikai ügyszakban az elektronikus ügyintézés széles körű kialakítása, valamint az új Ptk. és az új Pp. alkalmazására történő felkészülés. Ennek során az a megtiszteltetés érte, hogy nem csak oktatásra, hanem a bírók által írt Pp. kommentár létrehozásában való részvételre is felkérték. Helyi és központi képzések oktatója, szakvizsga bizottság tagja, aktívan részt vesz a fogalmazóképzésben.

KIHÍVÁSOK UTÁN, KIHÍVÁSOK ELŐTT - GYŐRINÉ DR. VAJDA ANDREA VEZETHETI TOVÁBB A KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK PGKM KOLLÉGIUMÁT (Forrás: kpintra.justice.hu)

Újabb hat évre kapott kinevezést a Kaposvári Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának élére Győriné dr. Vajda Andrea. 1988-ban diplomázott Pécsett, majd fogalmazóként a Kaposvári Városi Bíróságon kezdett. 1990-től járásbírósági, 2005-től törvényszéki bíró. 2011-ben a gazdasági ügyszak csoportvezetője lett, 2012 óta pedig a Kaposvári Törvényszék polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi kollégiumának vezetője.

Mennyire ad jó muníciót az újabb hat esztendőre az előző kollégiumvezetői ciklusa?

Nagyon jó közösség, nagyon jó csapat alakult ki az első hat évben. Rengeteg kihívással kellett szembenéznünk, úgy, mint az új Polgári Törvénykönyv, az új Polgári perrendtartás, vagy éppen az elektronikus kapcsolattartás. Mindenki nagyon aktívan részt vett a joggyakorlati nehézségek megoldásában, olyan javaslatokat vetettek fel, amik előrevitték a szakmai munkát. Az elmúlt hat év azt mutatja, hogy számíthatok a kollégáimra, nem csak a bírákra, az igazságügyi alkalmazottakra is. 

Az ügyszak a közeljövőben is komoly kihívások elé néz. Mik a legelsődlegesebbek?

Három sürgető feladat előtt állunk. A közigazgatási és munkaügyi bíróságok szervezetét érintő átalakulás nem csak szakmai szempontból, hanem humánerőforrás tekintetében is nagy kihívás. A bíráknak el kell dönteniük, maradnak-e a civilisztikai ügyszakban. Ez a munkaszervezés átgondolását, a kollégiumi munka átszervezését hozza magával. A közeljövőben kerül át a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz a törvényszéki végrehajtás, de nyugdíjba vonulások is lesznek nálunk az elkövetkező időszakban. 

Mindeközben gondolom Kaposváron is napi szinten ad feladatot az új Pp. gyakorlati alkalmazása. Hogyan segítik egymást ezen a téren?

Van Pp. munkacsoportunk, amiben minden járásbíróság képviselteti magát. A jogértelmezési, joggyakorlati kérdéseket kollégiumi szinten is megvitatjuk, téma a tanácselnöki értekezleteken is, de a civilisztikai kollégiumvezetők országos tanácskozására is visszük ezeket a tapasztalatokat. Van az intraneten egy Pp vibe felületünk, és van egy fórum jellegű vibe felület is, ahová titkárok, fogalmazók is tölthetnek fel kérdéseket, tényleg mindenki aktívan részt vesz a konzultációban.

Az elektronikus átállás mennyire ment zökkenőmentesen? Van-e még teendő ezen a területen is?

Mi már 2015-ben elkezdtünk foglalkozni az elektronikus ügyintézéssel, így amikor megtörtént az átállás, az nálunk nem igazán okozott problémát. Fontosnak tartjuk az elektronizációt, van e-per munkacsoportunk is, folyamatosak a képzések a témában.

Ami újdonság lesz most számunkra, az a távmeghallgatás és a folyamatos hangfelvétel után történő jegyzőkönyvezés. A jövő pedig az e-akta megjelenése, ez is kihívást fog jelenteni. Másképpen kell majd gondolkodni az akta tanulmányozása, a jegyzőkönyvezés vagy a távmeghallgatás alkalmazása során is, úgy gondolom, ezek a fejlesztések gondolkodásmódbeli változást is igényelnek. 

Andorné dr. Ajkay Beáta és Győriné dr. Vajda Andrea kollégiumvezetői feladataik megbízható, pontos és lelkiismeretes ellátásával kiérdemelték mind az összbírói értekezlet, mind a kollégiumok többségének támogatását. Mandátumuk lejártával benyújtott pályázatuk alapján az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2018. december 15. napjától 2024. december 14. napjáig terjedő időtartamra ismét kollégiumvezetővé nevezte ki őket.