Stabil, jól felkészült és elhivatott bírói kar a változások kezelésének alapja- összbírói értekezlet a Kaposvári Törvényszéken

Dr. Hajnal Éva, a Kaposvári Törvényszék elnöke a 2019. április 11. napjára összehívott összbírói értekezleten számolt be a törvényszék 2018. évi működéséről, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetéről. Az értekezleten részt vett dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke, valamint dr. Túri Tamás a Pécsi Ítélőtábla megbízott elnöke.

Az értekezletet megelőző sajtótájékoztatón dr. Hajnal Éva kiemelte, hogy nehéz, de eredményes és eseménydús évet zárt a Kaposvári Törvényszék. A nehézségek a három hatályba lépő eljárási törvény gyakorlatának kialakítására, a kötelező elektronikus ügyintézés bevezetésére, valamint a törvényszék előtt álló szervezeti átalakulásra vezethetők vissza.

2018-ban a törvényszéken és bíróságain több ügy fejeződött be, mint amennyi érkezett. Sikerült megtartani a korábbi kiváló időszerűségi mutatókat: az összes peres ügy 93,4%-a 1 éven belül, 77,8%- a fél éven belül befejeződött. Tovább javultak a minőségi mutatók is. A járásbíróságokon folyó polgári ügyek 91,9%-a első fokon jogerőre emelkedett, a megfellebbezett határozatok 66,7%-át a másodfokú bíróság helybenhagyta. Mindez azt jelenti, hogy a fellebbezések nyomán 100-ból mindössze 3 polgári ítéletet kellett megváltoztatni. A helybenhagyások aránya mind a civilisztikai, mind a büntető ügyek tekintetében nőtt.

A tavalyi év a digitális bíróság kihívásaira történő felkészülés jegyében telt. Ennek érdekében korszakváltó méretű volt az eszközállomány fejlesztése: az eszközpark mobileszközökkel, nagy teljesítményű nyomtatókkal, szkennerekkel és beszédleíró eszközökkel bővült, 3 tárgyalóterem idő- és költségkímélő távmeghallgatás tartására vált alkalmassá. A digitalizáció zökkenőmentes bevezetését a bírák képzése, illetve az önképzés segítette, az ügyfélsegítő megerősítése pedig az ügyelek támogatását, bírósághoz jutásuk megkönnyítését célozta.

Jelentős esemény volt a törvényszék életében a megye megszűnt járásbíróságainak emléket állító bíróságtörténeti nap, valamit a Pécsi Tudományegyetemmel egyre szorosabbra fonódó szakmai és tudományos együttműködés újabb lépéseként az egyetem Jogklinika programjában való részvétel. A Kaposvári Törvényszéken kialakult perszimulációs gyakorlatból az első Országos Pervezetési Verseny megrendezésével 2018-ban országos program lett, ahol a törvényszék bírósági titkárai eredményesen vettek részt.

Zárásul kiemelte, hogy a bírósági szervezet előtt álló folyamatos változások, a kihívásoknak való megfelelés alapja a Kaposvári Törvényszék stabil, jól felkészült és elhivatott bírói kara.  

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a sajtótájékoztatón gratulált és köszönetet mondott a Kaposvári Törvényszéknek a 2018-ban elvégzett munkához. Kiemelte, hogy az ítélkezési tevékenység, az időszerűen meghozott és megalapozott döntések tekintetében a törvényszék kitűnő eredményt ért el. Külön köszönetet mondott a „Nagyatádi modell”-ként ismert jó gyakorlat megosztásáért, amely a pszichiátriai betegek intézeti kezelésével kapcsolatos ügyekben kialakított gyakorlatot öleli fel, és alapja az országban elinduló konferenciasorozatnak.

Emlékeztetett a bírói hatalomról szóló törvény éppen 150 éve zajlott parlamenti vitájára, amely azzal foglalkozott, hogy hogyan lehetnek a bírók függetlenek. Ez a téma jelenleg is nemzetközi diskurzus tárgya, és az OBH is folyamatos figyelemmel kíséri. Az idén harmadik éve lezajlott integritási felmérés a magyar bírák függetlenségét, és az igazgatási döntések átláthatóságát támasztja alá. A felmérésben résztvevő bírók 96%-a függetlennek tartja magát, túlnyomó részük nem találkozott befolyásolásra irányuló kísérlettel. Mindez köszönhető annak, hogy a bírósági szervezet tudatosan odafigyel az integritásra és az igazgatás átláthatóságra.

Dr. Túri Tamás, a Pécsi Ítélőtábla megbízott elnöke az ítélőtábla által elbírált ügyek tapasztalatai alapján megerősítette, hogy a Kaposvári Törvényszék 2018-ban is időszerűen és magas színvonalon ítélkezett. A törvényszéken első fokon indult ügyek háromnegyede 1 éven belül befejeződött, a hatályon kívül helyezések aránya rendkívül csekély. A Pécsi Ítélőtábla a Kaposvári Törvényszékkel jó vertikális kapcsolatot ápol, ennek keretében nagy hangsúly helyeződik az új eljárási kódexekkel kapcsolatos feladatok közös megoldására, a joggyakorlat egységesítésére.

Dr. Hajnal Éva az összbírói értekezleten a Somogy Megyei Bírósági Emlékérem ezüst fokozata kitüntetést adományozta dr. Kovács Ildikó, a Kaposvári Törvényszék tanácselnöke részére, valamint a Somogy Megyei Bírósági Emlékérem ezüstözött fokozata kitüntetést adományozta Tancsáné Matesz Erzsébetnek, a Kaposvári Járásbíróság bírósági ügyintézőjének.