Az új polgári perrend párbeszédre sarkall – hivatásrendek találkozója a Kaposvári Törvényszéken

Somogy megyei állomásához érkezett az Országos Bírósági Hivatal és a Magyar Jogászegylet közös szervezésében megvalósuló konferencia-sorozat: 2019. május 6-án a Kaposvári Törvényszéken gyűltek össze a jogász hivatásrendek képviselői az új polgári perrendtartással kapcsolatos joggyakorlati kérdések megvitatására.

A konferenciát dr. Tavasziné dr. Nett Csilla, a Magyar Jogász Egylet Somogy Megyei Szervezetének elnöke nyitotta meg, majd dr. Hajnal Éva a törvényszék elnöke köszöntötte az érdeklődő ügyészeket, ügyvédeket, és bírókat. Dr. Szabadosné dr. Komanovics Ágnes és dr. Matusik Gertrúd törvényszéki bírók a perindításról, a keresetlevél visszautasításáról, valamint a perfelvételről szóló előadása számos, problémás kérdést érintett, mint például a keresethalmazat sorrendjének megjelölése, a meghatalmazás jogalapjára való hivatkozás, a keresettől elállás és a kereset leszállításának elhatárolása, illetve az egyezségről szóló ügyvédi irat benyújtása a bírósághoz.

A konferencia délutáni programjában a résztvevőknek szakmai tanácskozáson nyílt lehetőségük egymással közvetlenül megvitatni az új Pp. alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kérdéseket. A közös konzultációra nagy volt az igény, több mint 40 somogyi ügyvéd és ügyész tudta a törvényszék bíráival közvetlenül megvitatni az új polgári perrendtartás valamennyi hivatásrendet érintő gyakorlati kérdéseit.

Kaposvár, 2019. május 8.

                                                                                Kaposvári Törvényszék Sajtóosztálya