Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

Tisztelt Ügyfelünk!

A koronavírus-járvány elleni védekezés jelenlegi szakaszában a Kaposvári Törvényszék épületébe történő belépéssel kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a figyelmét.

Ügyfeleinknek az épületbe belépni csak indokolt esetben, eljárási cselekményen való részvétel vagy kezelő és tájékoztatóirodai ügyintézés céljából lehet, amelyet követően köteles az épületet azonnal elhagyni.

A Kaposvári Törvényszék épületébe olyan személy nem léphet be, aki COVID-19 vírussal fertőzött, vagy akivel szemben hatósági karantént rendeltek el.

Az épületbe kizárólag az alábbi óvintézkedések megtartása mellett lehet belépni, valamint bent tartózkodni:

  • saját tulajdonú, a szájat és az orrot eltakaró maszk, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő szer használata kötelező;

  • személyek között a 2 méteres védőtávolság betartása kötelező az épületben tartózkodás teljes időtartama alatt;

  • a tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon várakozni csak a feltétlenül szükséges időtartamban lehet

ügyfeleink – az ügyészség dolgozói és az ügyvédi kamara tagjai kivételével – az épületbe az eljárási cselekmény kezdő időpontja előtt legfeljebb 10 perccel léphetnek be. 

Vegye figyelembe, hogy

  • a tárgyalótermek, valamint a kezelő és tájékoztató irodák fogadóképessége korlátozva van;

  • a kezelő és a tájékoztató irodák személyes jelenlétet igénylő szolgáltatásai csak korlátozott mértékben vehetők igénybe;

  • az irodai ügyfélfogadás céljára kijelölt helyiségekben ügyfél kizárólag iratbetekintés, felvilágosításkérés és iratbeadás céljából tartózkodhat.

Felhívom a figyelmét, hogy

amennyiben valamely eljárási cselekményen hallgatóságként kíván részt venni, a bíróság épületébe előzetes regisztrációt követően léphet be. A regisztráció az eljárási cselekményt megelőző 24 óránál korábbi időpontban terjeszthető elő az érintett lajstromirodán telefonon, vagy e-mail útján

lehetősége van tájékoztatást kérni távközlési eszközön, illetve elektronikus rendszeren keresztül is;

iratok beadása postai úton, valamint az épület előtt elhelyezett gyűjtőládákban való elhelyezéssel is történhet;

(A Kaposvári Törvényszék elnökének 2021. évi 10. számú szabályzata)

Kérem a megértését és köszönöm az együttműködését!

 

                                                                                dr. Hajnal Éva
                                                                  a Kaposvári Törvényszék elnöke