GYÁSZHÍR

dr. Ifkovics István

Megrendüléssel értesítjük munkatársainkat, hogy dr. Ifkovics István, a Kaposvári Törvényszék nyugalmazott büntető kollégiumvezetője 2022. július 14. napján 74 éves korában elhunyt.

Dr. Ifkovics István 1948. január 27-én született Homokszentgyörgyön.

Igazságügyi jogviszonyt 1972. február 1-jén létesített fogalmazóként a Kaposvári Járásbíróságon. 1974. szeptember 2-val nevezték ki bíróvá. Büntető bírói ítélkező tevékenységét a Nagyatádi Járásbíróságon kezdte és a Kaposvári Járásbíróságon folytatta.

1986. október 1. napjától megyei bírósági bírói, majd 1999. november 1-jén tanácselnöki kinevezést kapott.

2003. május 15. napjától nyugdíjba vonulásáig, 2012. június 30-ig a Somogy Megyei Bíróság/Kaposvári Törvényszék büntető kollégiumvezetője volt.

2012. január 1-jétől címzetes táblabíró.

Ítélkező tevékenysége mellett rendszeresen oktatott. Számtalan fogalmazó és kezdőbíró mellett látott el instruktor bírói, mentori feladatokat. Tagja volt a Jogi Szakvizsga Bizottságnak, a Fogalmazói Felvételi Bizottságnak, az Igazságügyi Szakértői Bizottságnak és a Büsz. Vizsgabizottságnak is.

Mintegy két évtizeden keresztül óraadó tanárként igazgatási és jogi ismereteket tanított a Kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolában. Tanítványai közül többen váltak később bírósági tisztviselővé.

Dr. Ifkovics István logikusan gondolkodó, pragmatikus, kiváló bíró volt. Kiemelkedő elméleti és gyakorlati tudással, óriási munkabírással rendelkezett.

Generációk hosszú sorának örökítette át a büntető ítélkezés és a bírói mentalitás lényegét, hivatásunk szeretetét és a kötelességtudatot.

A Somogy Megyei Bíróság/Kaposvári Törvényszék emblematikus személyisége, közösségünk aktív, meghatározó tagja volt.

Kiváló munkájáért és közösségi szerepvállalásáért 1975-ben az Igazságügy Kiváló Dolgozója, 1985-ben Kiváló Társadalmi Munkáért, 1994-ben Miniszteri Elismerő Oklevél, 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült.  

Temetése 2022. július 22-én 14 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

                                                                    a Kaposvári Törvényszék Sajtóosztálya