Összbírói értekezlet a Kaposvári Törvényszéken

Összbírói értekezlet 2023

A 2023-as összbírói értekezletet megelőző sajtótájékoztatót dr. Vadócz Attila, a Kaposvári Törvényszék sajtószóvivője nyitotta meg, aki köszöntötte dr. Senyei Györgyöt, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, dr. Hajnal Évát, a Kaposvári Törvényszék elnökét, továbbá a sajtó képviselőit.

A sajtótájékoztatón elsőként az OBH elnöke szólalt fel. Elmondta, hogy a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény alapján a törvényszék elnöke évente az összbírói értekezleten ad tájékoztatást a bíróság működéséről, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetéről.

Hangsúlyozta, hogy a jogász létnek Somogy vármegyében kiemelkedő jelentősége van, ezt támasztja alá az is, hogy évente itt kerül megrendezésre az országos jelentőséggel bíró Jogi beszélgetések konferenciasorozat.

Hozzátette, hogy az országban működő, hasonló méretű bíróságokhoz képest a Kaposvári Törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon az ügyforgalmi adatok kedvezőek, az ügyek elhúzódása pedig nem csupán most, de az elmúlt évtizedekben sem volt jellemző.

Az ügyforgalmi adatok az érkezések, befejezések és a folyamatban maradt ügyek figyelembevételével vizsgálhatók. Dr. Senyei György elmondta, hogy az érkezések száma a tavalyi évben országosan 2,8 százalékkal csökkent, ez a tendencia a Kaposvári Törvényszéken is érvényesült: a csökkenés mértéke itt 7,4 százalék. Ez hatással van a befejezések számára is, ami Kaposváron meghaladja az érkezésekét, ennek következtében az ügyhátralék 6,6 százalékkal csökkent.

A megalapozottság és időszerűség kapcsán elmondta, hogy 2020 második felében központi intézkedés indult az elhúzódó ügyek számának csökkentése érdekében. Az OBH törekvése eredményre vezetett, azóta ugyanis országosan 43,3 százalékkal csökkent a 2 éven túli peres ügyek száma.

A tendencia a Kaposvári Törvényszéken is nyomon követhető: 2020 végén 124, 2021 végén 109, 2022 végén pedig már csak 88 elhúzódó ügy volt folyamatban. A két éven túli ügyek összes ügyhöz viszonyított aránya 3,4 százalék, ami az országosnál kedvezőbb adat.

Hangsúlyozta, hogy a bíróság munkájának társadalmi elfogadottságát mutatja az, ha az ítéletek nagyobb arányban emelkednek elsőfokon jogerőre. Ennek kapcsán kiemelte a járásbírósági civilisztikai ügyszakot, ahol az ügyek 94,5 százalékában a bíróság határozata elsőfokon jogerőre emelkedett: ez az arány az országosat is meghaladja.

A minőségi ítélkezéshez szükséges a tárgyi, informatikai feltételek biztosítása, mely kiemelt központi igazgatási feladat. Az OBH elnökének elmondása szerint 2022-ben a Kaposvári Törvényszéken 665 millió forint értékben került sor épületfelújításra, bútorbeszerzésre és állagmegóvó munkálatok elvégzésére.

Dr. Senyei György elmondta, hogy a Covid járvány előtérbe hozta a digitális fejlesztések fontosságát: a Kaposvári Törvényszéken a tavalyi évben 1224 esetben tartottak távmeghallgatást, hozzájárulva ezzel az ügyek mielőbbi befejezéséhez, valamint a biztonsági és költségvetési szempontok érvényesítéséhez.

Dr. Hajnal Éva elsőként a 2022-es év kettősségére hívta fel a figyelmet. A Covid járvány két éve után a bírók újra beülhettek a tárgyalótermekbe, az emiatt érzett örömöt azonban számos körülmény árnyalta: az energia árrobbanása és annak mindenre kiható következményei, a peres ügyek számának emelkedése, illetve egyes jogszabályváltozások, melyek következtében pl. a kiskorú gyermekeket érintő perekben a korábbiaknál is szorosabb határidőkkel kell a bíróknak dolgozniuk. A törvényszéknek ezen kívül egyre fokozódó szakértőhiánnyal is meg kell küzdenie, így nehéz évet tudhat maga mögött.

A törvényszék elnöke elmondta, hogy 2022-ben 32.396 ügy érkezett a megye bíróságaira, melyek összetétele azonban a korábbi évekhez képest megváltozott. A nemperes ügyek, azon belül elsősorban a szabálysértések száma csökkent, a peres ügyek száma azonban 5,8 százalékkal emelkedett: ezekből 6.993 érkezett a törvényszékre.

A peres ügyek növekedése a büntetőjog területén észlelhető elsősorban, főként a törvényszéken, ahol az elsőfokú peres ügyek száma 33,3 százalékkal emelkedett a tavalyi évben. Ezek elsősorban gazdasági bűncselekmények és egyéb nehéz megítélésű, hosszabb bizonyítási eljárást igénylő eljárások.

Kisebb mértékben, de a polgári peres ügyek aránya is növekedett: a járásbíróságokon 4,2, a törvényszéken 8,7, a munkaügyi eljárásokban pedig 10 százalékkal. Csökkenés egyedül a katonai és gazdasági peres eljárások kapcsán tapasztalható, utóbbit ellensúlyozza, hogy a felszámolási eljárások száma több, mint duplájára nőtt.

Az országosan érkezett ügyek 2,8 százaléka, a peres ügyek 3 százaléka érkezett a Kaposvári Törvényszékre.

A befejezett peres ügyek száma a törvényszéken 2022-ben 7.061 volt, a folyamatban maradt peres ügyeké tehát 3 százalékkal csökkent.

Kiemelte, hogy a törvényszék évek óta nagy figyelmet fordít a pertartamokra, hiszen a bírók azáltal teljesítik az alaptörvényben foglalt kötelezettségüket, hogy ésszerű időben jó minőségű ítéletet hoznak.

Dr. Hajnal Éva az időszerűség kapcsán még elmondta, hogy tavaly a megyében csupán 3 db öt éven túli ügy maradt folyamatban, mely az összes eljárásnak mindössze 0,14 százaléka. Hozzátette, hogy a Nagyatádi és Barcsi Járásbíróságokon, valamint a Kaposvári Járásbíróság büntető ügyszakában 2 éven túli ügy nem maradt folyamatban, a büntető ügyszakban pedig 5 éven túli ügy egyáltalán nem volt.

A járásbíróságok a pereik 92 százalékát, a törvényszék a 76,1 százalékát 1 éven belül, a másodfokú bíróság az ügyek 87,2 százalékát 6 hónapon belül befejezik.

A minőségi mutatók kapcsán kifejtette, hogy azokat az elsőfokon jogerőre emelkedett ítéletek aránya, illetve a felsőbb bírósági határozatok alakítják, és a törvényszék eredményeit ebben a körben is jónak tartja. A járásbíróságok polgári ügyszakában 100 ítéletből átlagosan 3, a járásbírósági büntető ügyszakban 100 döntésből átlagosan 20 változik meg a másodfokú eljárás során.

A személyi feltételek kapcsán elmondta, hogy 2022-ben 2 bíró távozott a törvényszékről, ugyanakkor 3 új bíró kezdte meg tevékenységét: egy a törvényszék katonai tanácsában, egy a Fonyódi Járásbíróság polgári, és egy a Siófoki Járásbíróság büntető ügyszakában.

Dr. Hajnal Éva végül kiemelte, hogy a 2022-es év egyik legnehezebb feladata a költségvetés egyensúlyának megtartása volt.

Nem csak az energia és a papír ára emelkedett jelentősen, de az igazságügyi szolgáltatások díja – a postaköltség, szakértői díj, tolmácsdíj, tanúdíj és a védői díj – is. Ez a megelőző évhez képest 36,2 százalékos emelkedést jelentett. Erre tekintettel a működőképesség fenntartása érdekében takarékossági intézkedésekre volt szükség: a szerződéseket felülvizsgálták, a kiadásokat racionalizálták, az épületeket kihasználását pedig megvizsgálták: ennek jegyében a Cégbíróság a Kaposvári Járásbíróság épületébe költözött.

Az alaptörvényben foglalt kötelezettségeket a törvényszék időszerűen és magas színvonalon teljesítette, feladatait maradéktalanul ellátta. A törvényszék épületének korszerűsítése kapcsán hozzátette, hogy az az OBH támogatásának köszönhetően kb. 10 éve részletekben zajlik, a tavalyi évben az épület felében az energetikai korszerűsítés megvalósulhatott. Ezen kívül a Siófoki Járásbíróságon dolgozószoba, Barcson pedig tárgyaló került felújításra.

 

Kaposvár, 2023. április 20.

A Kaposvári Törvényszék Sajtóosztálya